Especialitats


* Vídeo: Anglès - Fragments del Festival
* Vídeo: Acollida - Fragment del DVD Ecoliers
* Educació Especial - Auca d'en Pere Vila (per acabar)
* Especial, Alfabetització, Audició i Llenguatge... Materials Visuals
* Informàtica i Salut - Vocabulari Equipament i Emmagatzematge
* Audiovisuals: instruccions càmeres de Fotografia i Vídeo
* Educació Musical - Instruments, Jingle Bells, El Gegant del pi
* Bones Pràctiques Multimèdia AulaTIC UAB- Karaoke'a'Classe